News

Published 06/02/2023

Onsdag 31. mai markerer en ny merkedag i Greenstat sin historie!

More news

Viken Hydrogen og Borg Havn inngår intensjonsavtale med Kronos Titan om å levere hydrogen til produksjonen i Fredrikstad.

Skal utvikle grønt hydrogen til industri og skipsfart på Øra – En milepæl for...

Det ble gjennomført en emisjon i Greenstat ASA i perioden februar/mars 2023 , hvor det ble tegnet totalt 3 258 671 aksjer a NOK 8,50 tilsvarende 27,7 MNOK.

Hentet 27,7 millioner i Q1 2023

As a leading investor and co-developer in renewables in SE Europe, Greenstat is pleased to see that the construction of Petnjik solar plant, Bosnia-Herzegovina's largest PV plant, is progressing ahead of schedule.

Exploring further opportunities in Western Balkans

Under følger en oppsummeringsartikkel som tar for seg ulike milepæler innenfor Greenstats satsing på solenergi.

Oppdatering fra solsatsingen: et område i sterk vekst med god lønnsomhet

Greenstat is growing in Asia. Investments in renewable energy hit record levels in India in 2021-22 and Greenstat is well positioned to take part in this accelerating market. Read about our growing project portfolio in India and ...

Look to India!

Det har vært en travel start på 2023 med god utvikling innen Greenstat sin hydrogensatsing. Her kommer en oppsummeringsartikkel som tar for seg ulike milestener innenfor Greenstats norske hydrogenprosjekt.

Oppdatering fra hydrogensatsingen: robust portefølje med prosjekter som stadig ...

Hvordan passer Greenstation inn i Greenstats fremtidsplaner og helhetlige forretningsmodell? Hva er status for utbygging av Greenstation i dag? Og hvordan kunne Greenstation utnevnes som "Norges mest moderne ladestasjon" så kort ...

Fremtidens ladestasjon - status og videre vekst for Greenstation

The project is progressing ahead of schedule, with the installation of the first 3000 panels completed in the first week of the plant installation.

Update from Petnjik solar plant

Greenstat har kommet godt i gang med utviklingen av 2 nye solkraftverk på Agder. Dette er Glamsland solkraftverk i Lillesand kommune og Slåtta solkraftverk i Tvedestrand kommune. For begge prosjektene er det inngått avtaler med g...

To nye solkraftverk under planlegging på Agder

We are happy to announce that Bjørn Simonsen has recently been brought in as a Senior Advisor for Greenstat in the upcoming period toward an IPO. Simonsen will also join the board of Greenstat Asia and Greenstat Hydrogen, and wil...

Bjørn Simonsen strengthens the Greenstat Team

Sammen med Alltec Services og HYDS har Greenstat etablert selskapet Stord Hydrogen. Stord Hydrogen er nå i sluttfasen av installasjon av hydrogenproduksjonsanlegget på Heiane, Stord.

Positiv utvikling for hydrogenproduksjonsanlegget på Stord

Greenstat planlegger børsnotering i 2023

Konsesjonssøknaden for Greenstat sitt første norske solkraftverk - Engene - er under behandling.

Konsesjonssøknad for Greenstat sitt første solkraftverk er under behandling

The launch of the amended green hydrogen mission on 4th January 2023 and the new hydrogen strategy will provide the country with sufficient traction to help it achieve the state of being energy independent before India completes ...

India demonstrates its green hydrogen ambitions with new National Green Hydroge...

Vi er veldig glade for å ønske Tanja Erichsen velkommen som ny senior Business Development Manager hos Greenstat. Tanja begynte i Greenstat den 1. oktober og har allerede jobbet tett på prosjektet «Hydrogenknutepunkt Agder».

Tanja Erichsen forsterker Greenstat sin hydrogen-satsing på Sørlandet

1
2
3
4
5