Aksjonærbrev januar 2024

Petnjik Solar PV Plant, med en installert effekt på 45 MWp og en estimert produksjon på 64 GWh, er det største solkraftverket som så langt er bygd i Bosnia Hercegovina. Prosjektet er et samarbeid mellom GP Toming fra Bosnia Hercegovina og Greenstat.

Published: Jan 15, 2024 at 12:00 AM

Kjære Greenstat-aksjonær! 

Siden oppstarten i 2015 har Greenstat arbeidet målrettet for å bygge en sterk posisjon som en viktig aktør og pådriver i det grønne skiftet. Vi har utviklet en diversifisert portefølje innen solkraft, vindkraft og grønt hydrogen støttet av en sterk plattform for bærekraftig vekst, både i Norge og internasjonalt. 

Bare det siste året har vi flere eksempler på at vår prosjektportefølje modnes, utvikles og realiseres, enten det er idriftsettelse av vår første  solpark i Bosnia Herzegovina, konsesjonstildeling til solparker i Norge eller produksjonsstart for grønt hydrogen på Stord.  

Samtidig krever vår ambisiøse vekststrategi betydelig kapital, og en prioritet for oss i 2023 har vært å sikre en langsiktig finansieringsløsning for selskapet. Kapitalmarkedene har vært utfordrende de siste årene, og selv med god støtte fra dere aksjonærer nå senest i høst, har økte kapitalkostnader og begrenset tilgang på finansiering satt likviditeten vår under press. Vi har i løpet av året iverksatt flere tiltak for å redusere kostnader, realisere verdier og sikre kortsiktig drift. Samtidig har vi erkjent at for å levere på våre langsiktige ambisjoner, trenger vi en sterk industriell eier, noe vi har jobbet aktivt for å få på plass. 

Derfor er vi svært fornøyd med å kunngjøre at vi har fått en ny stor eier ombord; FDE (La Française de l’Energie). FDE er et grønt, diversifisert energiselskap børsnotert i Paris. FDE har en sterk finansiell posisjon og betydelig erfaring med å utvikle grønne energiløsninger. Med FDE på laget får vi den økonomiske rammen vi trenger for å realisere prosjektene vi har i vår portefølje, samtidig som det vil gi grunnlag for videre vekst. FDE har den nødvendige ekspertisen, organisasjonen og finansielle musklene som kreves og har forpliktet seg til å investere opp til NOK 450 millioner (fordelt på tre transjer) over de neste 18 månedene. 

Et enstemmig styre i Greenstat ASA foreslår å gjennomføre en første emisjon på NOK 150 millioner rettet mot FDE. Emisjonen er foreslått gjennomført i en ekstraordinær generalforsamling 29. januar 2024. Aksjekursen i emisjonen er lavere enn tidligere emisjoner, men i et krevende marked har det viktigste vært å sikre tilgang til tilstrekkelig kapital til å realisere verdien som ligger i prosjektporteføljen. Vi håper og tror at man i løpet av 18 måneders perioden hvor kapitalen settes i arbeid, vil skape betydelige aksjonærverdier. 

Det har vært viktig for styret i Greenstat at eksisterende aksjonærer får muligheten til å tegne aksjer til samme aksjekursen som FDE. Dette vil bli tilrettelagt gjennom en reparasjonsemisjon i etterkant av den rettede emisjonen, hvor alle aksjonærer kan tegne sin pro rata-andel. Det vil også bli lagt til rette for tilsvarende reparasjonsemisjoner i forbindelse med hver av de to neste transjene i 18 måneders perioden.  Alle reparasjonsemisjoner vil utelukkende være forbeholdt eksisterende aksjonærer. 

FDE vil bidra til å finansiere utviklingen av selskapets portefølje innen sol, vind og hydrogen i henhold til selskapets forretningsplan, og støtte oss i utviklingen til å bli et lønnsomt selskap med positiv kontantstrøm – et viktig skritt mot selvfinansiering.

Greenstat har i stor grad blitt bygget på investeringer fra våre mer enn 2200 småaksjonærer og vi er stolte av  det vi har skapt i fellesskap. Kapitalen som kreves til videre vekst er imidlertid ikke tilgjengelig via eksisterende eiere og man har derfor jobbet aktivt med å sikre en ny hovedaksjonær. 
FDE sin inntreden vil bli en av de største endringene så langt i Greenstat sin snart 9 årige historie. Det vil være både krevende og utviklende på samme tid, men vi mener at det er en stor og viktig milepæl for selskapet at man har fått på plass en langsiktig investeringsavtale med en internasjonal aktør som FDE.
 

Med vennlig hilsen,

Vegard Frihammer 
CEO, founder & aksjonær
Greenstat ASA