Møt vår nyansatte CFO Lars Husby

Ønsk vår nyansatte CFO Lars Husby velkommen! Han har erfaring fra selskaper som forberedes til notering på børs, noteringsprosessen samt etterlevelse av krav som følger av en notering på børs. Dette blir verdifull kompetanse for Greenstat å trekke på i tiden vi nå går inn i.

Published: Feb 22, 2023 at 10:32 AM

Lars har bakgrunn fra ulike finansrelaterte stillinger innenfor olje- og gass-sektoren. Han har jobbet for både større børsnoterte selskaper og mindre oppstartselskaper, og har erfaring med videreutvikling av økonomifunksjonen til å bli en forretningspartner for ledelse og styre. 

Hvorfor valgte du å takke ja til stillingen som CFO i Greenstat? 

Etter mer enn 20 år i olje- og gass-sektoren, synes jeg det er spennene å lære om en (for meg) ny bransje og en bransje som vil utvikle seg betydelig i årene som kommer. Samtidig er jeg som økonom bransjeuavhengig og ser at min erfaring fra lignende finansrelaterte stillinger er direkte overførbar til Greenstat. 

Hva gleder du deg mest til i den nye rollen? 

Jeg gleder meg til å lære noe nytt, treffe teamet som brenner for det grønne skiftet og bidra på områder som gjør selskapet godt forberedt til neste fase.

Hva blir det viktigste du kommer til å fokusere på i den første tiden som CFO i Greenstat?

Mitt hovedfokus blir å gjøre selskapet klart til en forestående notering på Euronext Growth og sikre at vi er godt forberedt til å etterleve de krav en notering pålegger selskapet. I tillegg blir det viktig å videreutvikle økonomifunksjonen slik at prosesser og rutiner støtter kjernevirksomheten i selskapet på en god måte. 

Les mer om planene for klargjøring til børsnotering her