Hentet 27,7 millioner i Q1 2023

Det ble gjennomført en emisjon i Greenstat ASA i perioden februar/mars 2023 , hvor det ble tegnet totalt 3 258 671 aksjer a NOK 8,50 tilsvarende 27,7 MNOK.

Published: May 8, 2023 at 12:00 AM

Etter emisjonen er det totalt 76 085 697 aksjer i selskapet. 

Det var totalt 566 aksjonærer som deltok i emisjonen. 

--

Dersom du ønsker å motta informasjon om kommende emisjoner kan du registrere deg her.