Greenstation ønsker å komme i kontakt med grunneiere i hele Norge

En Greenstation skal være et knutepunkt langs veistrekninger, og fungere som en grønn møteplass i eksisterende/fremtidige handelssentrum. Sammen skaper vi merverdi for lokalsamfunnet og el-bilister, og utgjør en grønn forskjell for nærmiljøet.

Published: Feb 18, 2022 at 12:00 AM

En ny energimiks

For å oppnå en mer bærekraftig transportnæring trenger vi innovative produkter og tjenester samt en utvidet infrastruktur. Energistasjoner er et viktig ledd i Greenstats visjon Making Green Happen.

Attraktive offentlige rom

En Greenstation er designet for å passe inn i både urbane og naturlige omgivelser. Brukervennlighet har vært et fokus i designprosessen hvor stasjonene er universelt utformet, belyst for trygghet og kan gjenkjennes fra lang avstand.

greenstasjon-night-detail_local.eu_nrml.studio.jpg

Hvordan går du frem? 


1. Kontakt 

Meld din interesse, så tar vi kontakt for en prat om muligheter for å etablere en Greenstation på din tomt. Vi har god erfaring med administrasjon rundt reguleringsplaner, dialog med kommunen, og infrastruktur.

2. Etablering 

Sammen finner vi ut hvilke karakteristiske Greenstation-komponenter som passer til din tomt. Fleksibilitet i sammensetning gir mange ulike formasjoner av Greenstations. 

 3. Verdiskapning 

En Greenstation skal gi verdi til sluttbrukeren ved å være den mest sømløse ladeopplevelsen tilgjengelig. Samtidig skal en Greenstation skape verdi til lokalmiljø og næringsliv. 

 

Ønsker du å bli vert av Greenstation eller tipse oss om en lokasjon? Ta kontakt!