Neptun Glomfjord Green Ammonia AS har meldt investeringsbeslutning til Enova.

Neptun Glomfjord Green Ammonia AS, som er et samarbeidsprosjekt mellom Greenstat Hydrogen AS og Neptun Tromsø AS, har i dag fattet vedtak om å fortsette realiseringen av prosjekt «Glomfjord Green Ammonia», og har medelt Enova positiv investeringsbeslutning. Prosjektet vil tilby grønn ammoniakk som karbonfritt maritimt drivstoff og til industriell bruk fra første kvartal 2027.

Glomfjord Hydrogen skal produsere hydrogengass basert på elektrolyse med vannkraft i Glomfjord Industripark.

Publisert: 31. jan. 2024 kl 20:08

Neptun Glomfjord Green Ammonia AS skal produsere hydrogengass basert på elektrolyse med vannkraft i Glomfjord Industripark. Hydrogengassen vil så videreforedles til ammoniakk. Planlagt produksjonskapasitet blir på mellom 60 og 100 tonn grønn ammoniakk per dag.

Fremstilling av ammoniakk basert på hydrogen produsert med vannkraft vil bli en konkurransedyktig karbonfri løsning for maritim sektor og industrien, når produksjonen skjer på strategiske lokasjoner, slik som i Glomfjord Industripark med sin moderne infrastruktur tilpasset de fleste typer industri.
Prosjektet er sammen med sine hovedleverandører godt i gang med prosjekteringen av anlegget. Det er sikret nettkapasitet for første fase.

Vi er glade for at vi sammen med våre partnere i Greenstat Hydrogen har nådd denne milepælen som igjen vil plassere Glomfjord som en viktig produsent og leverandør av grønn ammoniakk, sier Stephan Klepsland, styreleder i Neptun Tromsø AS.

Det er med både stolthet og glede vi i dag melder til Enova at prosjektet realiseres frem mot produksjonsstart i 2027. Det er utfordrende å modne frem gode kommersielle prosjekter i lys av de rammebetingelsene som er rundt hydrogen og andre nullutslipps løsninger i Norge. Vi ønsker Neptun Tromsø velkommen og ser frem til å jobbe videre mot produksjonsstart sier Henrik Meland Madsen, VP Hydrogen i Greenstat ASA.

Glomfjord Industripark er glade for at Neptun Glomfjord Green Ammonia AS nå kommer med en positiv investeringsbeslutning for dette prosjektet som det jo har vært jobbet med helt siden 2016. Dette blir et flott tilskudd i parken innenfor bærekraftig grønn industri», sier Leif Kristiansen leder i Glomfjord I-park.

Om Greenstat Hydrogen AS
Greenstat Hydrogen AS er et heleid datterselskap av Greenstat ASA og har siden oppstarten jobbet for å etablere hydrogen produksjon i Norge. Glomfjord Hydrogen AS var et av de første utviklerselskapene som ble etablert i 2016.
Greenstat Hydrogen AS vil videreføre sin utvikleraktivitet i et nytt heleid selskap som vil overta navnet Glomfjord Hydrogen AS. Det er allerede satt i gang aktivitet på andre lokasjoner for lokal hydrogenproduksjon i Nordland.

Om Neptun Tromsø AS
Neptun Tromsø ble stiftet i 2022 som et samarbeidsprosjekt mellom det norske energiselskapet Troms Kraft AS, og den tyske kapitalforvalteren Prime Capital AG, med formål om å utvikle og bygge hydrogen- og ammoniakkprosjekter i Nord-Norge. I tillegg til prosjektet i Glomfjord, jobber Neptun Tromsø aktivt med utviklingen av et større ammoniakkproduksjonsanlegg på Grøtsund i Tromsø, som også har forventet produksjonsstart i 2027. Anlegget på Grøtsund vil sikre grønn ammoniakk som drivstoff til maritim sektor. Nå utvikler blant annet Posten Bring og Marine Supply et nytt nullutslippsskip som erstatning for dagens MS Norbjørn, som går i fast rotasjon mellom Tromsø og Longyearbyen.

Kontaktpersoner:
Henrik Madsen, Greenstat Hydrogen AS
Mobil: 41 57 08 69

Stephan Klepsland, Styreleder Neptun Tromsø AS
Mobil: 46 86 98 43

Link til pdf versjon av pressemelding